Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

揾食中環

Nagahama No. 1 Ramen

Central.Ramen

14 Kau U Fong

2323 6115

Cheung Sam

3 years ago

不過不失

不過不失

食咗咩:
食咗個招牌既No.1拉麵 ($98),可以揀硬度、葱、醬油份量

評價:
(頭盔:唔識食拉麵)
普普通通,味道唔濃唔淡,玉子正常,叉燒正常