Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

揾食中環

Shugetsu 周月麵鮮醬油房

鰂魚涌.麵食

30 Hoi Kwong St

2854 9985

Cheung Sam

5年前

唔錯

唔錯

注意:我去呢間喺中環歌賦街街口

食咗:
1. 沾麵 (300g/凍麵/濃/少油) $89
2. 炸雞五件 $58

沾麵可選100/200/300g (同價), 凍/熱麵, 濃/淡, 多/少油;

沾麵既湯係麵豉味,濃淡適中;炸雞香脆,唔錯;基本上200g麵都幾飽!