Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

甜品 dessert

227 Desserts Tavern (227 甜棧)

太子.甜品

Shop B, G/F, 246 Fa Yuen St

3bad_foodies

5年前

綠茶控😍

綠茶控😍

終於去左「227甜棧」食 雪糕紅豆綠茶布甸($36)(雪糕可揀綠茶/紅豆/雲哩拿)偽文青就揀左綠茶😚,布甸綠茶味重,加紅豆配冰底,夏日炎炎之選😍
.
其實呢間想食好耐架啦,去到都吾少人排隊,好彩15分鐘左右就有位啦。
.
.
平均甜品消費都系$30-$50,款式選擇多,環境都舒服既👍🏻可以再光顧😂
.
227甜棧 (太子)

$36

雪糕紅豆綠茶布甸