Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

天水圍

Mixian Sense 米線陣

天水圍.麵食

Shop G02 & G04, G/F, Fortune Kingswood 2, 12-18 Tin Yan Rd

2141 0196

Ben Leung

5年前

另類一人一邊爐

另類一人一邊爐

吉野家邊爐就食得多
原來有另一個選擇,個擺法仲要幾得意
68蚊一個 仲唔洗加一添~~

$68

香菜湯底

其實即係清湯底+芫茜

麻辣湯底

有埋米線,肥牛 野飲唔洗加錢👍