Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

科學園

Nam Sky Kitchen (楠天)

沙田.粵式菜

Shop S031, Lakeside 1, 8 Science Park W Ave, Hong Kong Science Park Phase 2

Ben Leung

4年前

科學園都有咁滋保既人蔘雞食

科學園都有咁滋保既人蔘雞食

得返1001份,老細都賣埋比我
好足料,有糯米,棗,白果,好多料
最緊要係有半條老闆親自係韓國買返黎既人蔘

$68

人蔘雞湯飯