Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

賣飛佛

Ore no Tsukemen 俺之沾麵

北角.麵食

Shop D1, G/F, Po Wing Bldg, 6-16 Shell St

3486 6090

Ben Leung

5年前

過海睇show前懷念一下先

過海睇show前懷念一下先

$85 一碗,雖然舖頭細細,但都好多人去食。日本師傅主理,舖頭好有日本風味

今次選左原味;有原味,蕃茄湯同埋黑蒜味揀。但黑蒜味會比較濃味

$85

識食緊係要多蔥,連張紫菜都有印間野個名,一絲不苟

今次食好似多左腩肉同梅肉揀,梅肉就冇咁肥。我揀左腩肉

仲可以揀溫泉蛋/半熟蛋,呢個係半熟蛋~~

食完之後可以加枱面果個湯,令到個湯唔好咁咸,然後可以當湯咁飲