Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

第一次試

MiSS Mixian Sour Spicy 米線專門店

油麻地.四川菜

G/F, KiuKin Mansion, 566 Nathan Rd

2363 8339

Karen Yau

4年前

要打起十二分精神食

要打起十二分精神食

見佢有火鍋加燒烤二合一就好奇一試
不過原來控制火候方面好難 想個鍋勁d又怕燒烤d油彈出黎
$88 對肉質就無期待 但湯底就出色個想像 雖然望落去好hea但其實好有味