Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Sawlo Wai

5年前.收藏在 My Favourites

今次食咗雞叉燒味玉拉麵,辛口燒餃子
餃子一板過,皮薄,唔會好似果啲整定果啲鬼死咁厚皮。絕對值得食嘅

雞叉燒好滑,兩塊雞排走皮咁啦😂
湯好濃,水準保持!可以再嚟返食