Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

SaJeJe食得是福

5年前.收藏在 家庭樂

超值得去試,雖然要排隊,值架!

菜單

最驚喜係個海蝦,夠大隻夠新鮮,完全估佢唔到,放題可以食到咁正嘅。

湯底

湯底

個煲夠大個,正!

魚皮

超好食