Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

暴食狅徒@supperaholic.com

5年前.收藏在 我的最愛

重臨 茶木

重臨 茶木

美女廚神非常like茶木嘅甜品。上次試完草莓磚塊後,今次再去試吓其他熱食。

「酒槽豆乳雞翅」-睇落唔似雞亦,似金沙骨多D!食落帶有濃香南乳味,而且有少少辣辣吔,估計佢用南乳混合腐乳作汁醬。幾惹味! $64,

「櫻花蝦培根芥末奶油手作麵」,賣相不俗外,鋪面的櫻花蝦干香氣樸鼻,食落充滿了蝦香!但反而令奶油汁略少了香昧的感覺 $74

甜品為每次必試項目,今次試同系列的「芒果香草蜜糖磚塊」, 一樣咁好食,賣相亦相當吸引。個人認為屬於必食項目。