Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

味誘◆發現

5年前.收藏在 農場鮮奶

雷公田(母雷公咁遠的一塊田)

雷公田(母雷公咁遠的一塊田)

遠就遠左d 但都值得。

$16

農場鮮奶

其實味道淡淡地,因為以為係純牛奶。但鮮奶來說都尚算可以,話曬係本土出產 點都會支持。