Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Jimmy Kong

5年前.收藏在 科學園生存日記

黯然銷魂飯

黯然銷魂飯

本來想食西蘭花
但傳說中既黯然銷魂飯 又豈可不食?
小弟就好均真既 有讚有彈
賣相真係一般
菜唔夠綠 應該用菜心
蛋都係太快餐式 唔夠流心
起唔到點睛既作用
最後評價係...好食!

價錢: $45

由上至下 由左至右 整齊咁排列好

半肥瘦 大舊 厚身