Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Karen Yau

4年前.收藏在 第一次試

要打起十二分精神食

要打起十二分精神食

見佢有火鍋加燒烤二合一就好奇一試
不過原來控制火候方面好難 想個鍋勁d又怕燒烤d油彈出黎
$88 對肉質就無期待 但湯底就出色個想像 雖然望落去好hea但其實好有味