Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Karen Yau

4年前.收藏在 第一次試

閨蜜談天好地方

閨蜜談天好地方

週末黎試 人少少 靜靜地
龍蝦汁意粉幾入味
手撕豬肉菠蘿漢堡幾特別 不過都係覺得手撕雞會嫩d
燒春雞 不過不失