Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Siu Ho Chik

4年前.收藏在 🤑去到邊都要食平d🤑

一年一會一蚊雞

一年一會一蚊雞

9點完場前仲轉左燒雞

$5

一蚊一隻雞