Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Keith Li

4年前.收藏在 食Tea包冇伏

輕鬆洋食Tea

輕鬆洋食Tea

話說任何外國手藝落入日本人手上,都會得到昇華。公司三文治呢樣咁香港殖民地特色嘅傳統食物,由呢間日本洋食餐廳做出嚟,都真係幾出色。

首先佢用燒雞排而唔用火腿,唔乾唔鞋又多汁,另外生菜蕃茄都好新鮮,蛋黃醬分量又恰到好處,賣相更加冇得彈,下午茶時間百零蚊有埋即沖西茶,又唔算逼人,可謂海港城中嘅一片綠洲。

公司三文治